Deep down,
we know what’s up

Op het eerste zicht geeft de bodem zelden z’n geheimen prijs. En die geheimen treed je ook best niet met de voeten, wil je niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar:  Verbeke Grondonderzoek, een partner met gegronde kennis over nagenoeg ieder bodemtype.

Advies met impact voor overheden,
architecten, aannemers en particulieren

Geen gemeente is ons onbekend, geen mysterie nog niet ontrafeld, met terreinproeven of labo-onderzoek als cruciale instrumenten. Op zoek naar de perfecte partij die je inzichten kan verschaffen en adviezen kan formuleren over infiltratie, stabiliteit en meer? Verbeke Grondonderzoek is er voor jou!

“We onderzoeken de bodem,
interpreteren de testresultaten en
formuleren op basis daarvan ons advies.”

Proeven en
metingen in-situ

Voor wie inzicht wil verwerven in waar de stabiele lagen van een ondergrond zich bevinden, is sonderen onontbeerlijk. Enkel zo is het immers mogelijk om na te gaan of er een solide basis is om een constructie op neer te poten. En zo meteen te anticiperen op het risico op barsten, scheuren of verzakkingen...

Studie & advies

Onze ingenieurs leggen met hun studie de basis van ieder bouwproject, ongeacht de omvang. Want of je nu op zoek bent naar een afglijdingsstudie (taludberekening), een infiltratieonderzoek of een funderingsstudie, op ons kan je bouwen!

“Wat stevig in de bodem staat, valt niet te ontwortelen.”

Tests & adviezen met impact

In plaats van oppervlakkige feiten, reikt Verbeke Grondonderzoek particulieren, architecten, bouwondernemingen en overheden aardig wat inzichten aan, gebaseerd op grondige kennis en jarenlange ervaring.

Grondig in grondonderzoek

Grondig te werk gaan ligt in onze aard. Zowel de voorstudie, het voorafgaand onderzoek, de projectvoorbereiding als de opvolging ervan gebeurt nauwgezet, ongeacht de omvang van een project.

Pijlsnelle staalnames

Net als onze boringen blijft ook de wereld doordraaien. Snel inspelen op vragen is dus de boodschap. Net daarom beschikken we over de mensen & middelen om razendsnel te kunnen inspelen op vragen!

Beproefde berekeningen

De methodes die we hanteren, zijn beproefd en bewezen. Zonder problemen, maar met gegronde kennis nemen we de berekening voor jouw project op ons, in een gedigitaliseerde flow.

Buitenaards goed advies

Via hun ervaring en onze databank slagen onze experten er als geen ander in tests en proeven te interpreteren, om op basis daarvan een gefundeerd advies te kunnen
formuleren.

Overal voet aan grond

Er is geen gemeente of regio waar we nog niet zijn geweest, overal kennen we de bodem, van Parijs tot Meersel-Dreef en van Le Havre tot Krewinkel.

Grondverzet

Sinds 2004 schrijft het Vlarebo een milieuhygiënisch onderzoek voor van uitgegraven en afgevoerde bodem. Omdat de aarde letterlijk in onze natuur zit, voeren we milieukundige boringen en staalnames uit (hopen, asbest of asfalt), en stellen we hier met kennis en kunde technische verslagen over op.

Ultranauwkeurig
labo-onderzoek

Verbeke Grondonderzoek kan bogen op een team van lab-experts, die tal van bodemproeven op zich nemen. Denk aan het vaststellen van mogelijke agressieve condities die de integriteit van beton in het gedrang kunnen brengen, het bepalen van de schuifweerstand, korrelverdeling of consistentie van een bodemtype of het definiëren van de kleihoudendheid, zo cruciaal in relatie tot langere periodes van droogte.

Volg jouw project(en) op via de VBO-portal

In het klantenportaal kan je de rapportering van jouw persoonlijke project(en) opvolgen, de status bekijken en documentatie downloaden per project.