Risicostudie grondverschuiving

Studie & advies

Afglijdingsstudie

Bij Verbeke Grondonderzoek kan je terecht wanneer je inzicht wenst te verkrijgen in de karakteristieken van een ondergrond. Op basis van terrein- en labotests verstrekken we opdrachtgevers infiltratiestudies, funderingsadviezen of breed uitgewerkte risicostudies omtrent grondverschuiving.

Een stukje grond is zelden perfect vlak. Afhankelijk van de hellingsgraad, en veelal onder impuls van neerslag, kunnen bepaalde hellingsgerelateerde mechanismes zich letterlijk in beweging zetten. Afglijding is een fenomeen dat je veelal zal zien na hevige neerslag, vaak op een bodem die door het hemelwater is verzadigd en gelegen is bovenop ondoorlatende kleilagen, waarbij een stuk landmassa naar beneden komt. De potentiële ravage is enorm, maar mits de juiste inzichten vallen gelukkig maatregelen te treffen of op z’n minst voorzienigheid in te calculeren.

 

Via een gedetailleerde afglijdingsstudie bieden we je graag inzicht in het risico op afglijding op een bepaald bodemtype.

 

Op zoek naar kennis over de bodem, of advies over de fundering? Verbeke Grondonderzoek is er voor je!

Geïnteresseerd?

["fr-fr"]