Funderingsadvies

Studie & advies

Funderingsadvies

Bij Verbeke Grondonderzoek kan je terecht wanneer je inzicht wenst te verkrijgen in de karakteristieken van een ondergrond. Op basis van terrein- en labotests verstrekken we opdrachtgevers funderingsadviezen of breed uitgewerkte risicostudies omtrent grondverschuiving.

Het advies dat Verbeke Grondonderzoek formuleert, vloeit voort uit de beproeving van het terrein via sonderingen. Op basis van de punt- en wrijvingsweerstanden die bij de sonderingen werden vastgesteld, kunnen we immers de ondergrond visualiseren, en belangrijke parameters extraheren:

  • Grensdraagvermogen
  • Zettingen voor zowel sleuven, geïsoleerde zolen als funderingsplaten, kelders en putten
  • Draagvermogen van paalfunderingen

 

Door de grafieken en de berekende parameters terug te koppelen aan de voorziene constructie, kan ons team van ingenieurs het geschikte funderingssysteem adviseren, met aandacht voor zowel het praktische als het economische aspect. Hierbij worden verschillende zaken in rekening gebracht:

  • De vermoedelijke belasting en de dimensies van het gebouw
  • De toelaatbare zettingen (globaal als differentieel) van het funderingssysteem
  • Het toegelaten draagvermogen van de ondergrond bij de mogelijke funderingstypes
  • De specifieke terreineigenschappen (niveauverschillen, nog af te breken constructies...)

Geïnteresseerd?

["fr-fr"]