Andere

Terreinproeven

Andere proeven waarmee je het verschil maakt

Naast sonderingen, boringen, infiltratieproeven en geofysische tests kan je binnen ons brede aanbod aan beproevingen nog andere onmisbare tests terugvinden, zoals betonkernboringen, plaatproeven, integriteitstests of vane tests (vinproeven).

Welke andere proeven maken het verschil?

Statische plaatproef

Doel:

Een plaatproef heeft tot doel de verdichtingsgraad van de (onder)grond, aanvulling/ophoging of fundering te verkrijgen.

Principe:

Bij de statische plaatproef wordt een stijve plaat met een bepaalde oppervlakte (200 of 750 cm2) centrisch belast via een hydraulische vijzel. Door dit te doen in verschillende belastingsstappen en cycli kan de samendrukkingscoëfficiënt en verdichting worden bepaald.

Dynamische plaatproef

Doel:

De dynamische plaatbelastingsproef is een eenvoudige en snelle proef voor het meten van de verdichting van een beperkte laagdikte (1,5 x diameter van de plaat) van een ondergrond.

Principe:

Bij de dynamische plaatproef wordt gebruik gemaakt van een constant valgewicht dat vanaf een gedefinieerde hoogte op een plaat van 300 mm valt. Na voorbelasting (3x vallen van het gewicht) wordt de zetting van de plaat elektronisch geregistreerd (eveneens 3x). Aan de hand van de gemiddelde zetting van de plaat wordt de Evd-modulus berekend. De vereiste waarde voor Evd is terug te vinden in SB250.

Op zoek naar een partner voor één van
deze proeven?

[]