Geofysische proeven

Terreinproeven

Geofysische tests:
krijg inzicht in de bodem zonder beroering

De essentie van toegepaste geofysica ligt in het bestuderen van de fysische parameters van een ondergrond aan de hand van niet-destructieve detectietechnieken. Of anders gezegd: via tal van ‘scanmethodes’ proberen we een beeld te verkrijgen van wat er zich in de bodem allemaal bevindt, van natuurkundige zaken (zoals ondergrondse waterbekkens, grotten of stromen) over moderne structuren of objecten zoals leidingen, funderingen of oorlogsbommen, tot zelfs archeologische overblijfselen of integrale sites. De resultaten van deze opgemeten fysische parameters kunnen de aanleiding vormen om een meer gerichte sondeer/boorcampagne uit te voeren.

Diverse geofysische detectietechnieken

 

Bij Verbeke Grondonderzoek hanteren we tal van geofysische detectietechnieken waarmee we wat niet zichtbaar is, naar de oppervlakte brengen. Niet letterlijk, maar via geavanceerde technologieën brengen we je inzichten bij in wat er zich onder je voeten bevindt.

 

Een beeld van de ondergrond in 2D en 3D via tomografie

 

Tomografie staat voor een 2D- of 3D-visualisatie van de fysische parameters opgemeten met onderstaande soorten geofysische proeven, om zo een duidelijk inzicht te verkrijgen over de opbouw van de ondergrond op basis van een doorsnede (2D) of een bepaald volume (3D). Deze gevisualiseerde doorsnedes/volumes vormen een handige tool om een sondeer- en/of boorcampagne meer gericht uit te stippelen.

 

DSC03677-2
DSC03682-2

Diverse geofysische detectietechnieken

Resistiviteit

Doel:

Geo-elektrisch onderzoek wordt aangewend om de geologische laagopbouw te bepalen en holtes in de ondergrond te ontwaren.

Principe:

Twee elektrodes worden in het te meten terrein geplant, waarna het spanningsverschil wordt gemeten. Door de afstand tussen de elektrodes te verhogen en lateraal op te schuiven, kan een 2D-resistiviteitsprofiel van de ondergrond worden opgesteld.

(Micro)gravimetrie

Doel:

Via gravimetrische metingen worden verschillen in de densiteit (massa) van de ondergrond, en dus minieme verschillen van de aantrekkingskracht van de Aarde, gemeten. Via gravimetrie valt met andere woorden een holte in de ondergrond (lokaal geen massa, dus een negatieve anomalie) op te sporen.

Principe:

Een gravimeter is in staat minieme verschillen tot 1 miljoenste in de valversnelling van de Aarde vast te stellen. Door de metingen in een mazennet uit te voeren (bv. 5x5 m) kunnen anomalieën in de zwaartekracht worden opgespoord.

Grondradar

Doel:

De geologische grondlagenopbouw en anomalieën (bijvoorbeeld oude funderingen, holtes en leidingen in de ondergrond) kunnen opgespoord worden door middel van elektromagnetisch onderzoek.

Principe:

Via een GPR-antenne (Ground Penetrating Radar) worden hoogfrequente elektromagnetische golven in de bodem gestuurd, die er reflecteren en refracteren. Door analyse van de terug opgevangen golven kan men informatie verkrijgen van wat er zich op een bepaalde locatie in de bodem bevindt.

Refractie

Doel:

Om de gelaagdheid van de ondergrond na te gaan en eventuele onregelmatigheden op te sporen (anomalieën), is refractie- of reflectieseismiek een beproefde meetmethode, waarbij respectievelijk gerefracteerde of gereflecteerde geluidsgolven worden opgemeten.

Principe:

Via een bron worden seismische (geluids)golven in de grond uitgestuurd, om deze, wanneer ze na refractie of reflectie doorheen de verschillende grondlagen terug naar het aardoppervlak komen, terug op te meten via geofonen (ontvangers). De structuren in de ondergrond worden blootgelegd door nauwkeurige ontleding van de meetgegevens.

Vraag nu een geofysische proef aan!

[]