Over ons

Expertise voor woning-, utiliteits- en industriebouw

Wanneer een constructie op til is, worden steeds meer eisen gesteld aan aannemers, projectontwikkelaars, architecten en overheden. Nog voor de eerstesteenlegging moet men niet alleen kunnen staven dat de bouw wordt neergepoot op een stabiele ondergrond, ook de kwaliteit van de bodem moet men kunnen aantonen. Verbeke Grondonderzoek legt zich toe op terreinproeven, grondverzet, labo-onderzoek, heel wat (voor)studiewerk en adviesverlening en zelfs bomdetectie.

Al sinds 1973 bouwt Verbeke Grondonderzoek aan een intussen indrukwekkende reputatie als grondmechanisch bureau en erkend bodemsaneringsdeskundige Type I. In één firma weet Verbeke Grondonderzoek dan ook heel wat kennis te bundelen, kennis die voor klanten wordt doorvertaald in inzichtelijke rapporten en adviezen op maat. In die hoedanigheid stelt Verbeke Grondonderzoek haar expertise ten dienste van zowel woning-, utiliteits- als industriebouw.

Indrukwekkend team

Bij grondonderzoek komen er nauwelijks spoelboringen aan te pas. Enkel voor het plaatsen van peilbuizen is dit een gangbare techniek, maar voor het overige is de vloot van Verbeke Grondonderzoek toegespitst op diagrafie en efficiënte (bij voorkeur ongeroerde) staalnames op vaak uitdagende bouwterreinen, waar men vervolgens studies en adviezen uit destilleert en formuleert op basis van labo-onderzoek. Het is het team van Verbeke Grondonderzoek - ingenieurs, geologen en hydrogeologen, 55 man/vrouw sterk - dat de activiteiten op dagelijkse basis in goede banen leidt.

Bijna een halve eeuw kennis van eigen bodem

1973

Oprichting van studiebureau in geotechniek

Herwig Verbeke richt een studiebureau in geotechniek op, gericht op het uitvoeren van grondproeven om op basis daarvan tot adviezen en studies te komen.

1991

Overname en verhuis

Ingenieur Johan Vercruysse en Marijke Vanneste nemen de firma ‘Diepsonderingen en Funderingsadvies H. Verbeke’ van de oprichter over, en verhuizen de firma naar

‘t Lindeke 13 in Sint-Eloois-Winkel.

 

Wist je dat de voertuigen van Group Verbeke niet altijd getooid gingen in het opvallende oranje? Toen Johan Vercruysse de firma in 1991 overnam, was hij echter van oordeel dat een opvallend kleur nodig was om je bedrijf te laten opvallen op de weg.

1995

Aanwervingen gericht op Franse markt

De vraag naar bodemstudies neemt in Frankrijk een hoge vlucht. Er wordt een Frans team van ingenieurs aangeworven, dat op de hoogte is van de Franse regelgeving en normering.

1996

Oprichting van eigen dienst milieu

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar milieukundige onderzoeken, wordt een eigen milieudienst opgericht dat werd erkend als
bodemsaneringsdeskundige type II.

2003

Oprichting van dienst grondverzet

De dienst Grondverzet wordt opgericht, om zo een nog completere service te kunnen aanbieden voorafgaand op de introductie van de grondverzetwetgeving in 2004.

2011

Oprichting van Verbeke Engineering

De firma Verbeke Engineering bv wordt opgericht, om zo de bedrijfsprocessen en de werking van de firma’s Diepsonderingen en Funderingsadvies H. Verbeke bv en Energie Verbeke nv te optimaliseren, via een eigen R&D- en IT-afdeling.

2017

Vereende krachten met Franse Groupe Géotec

Sinds 2017 maakt Verbeke Grondonderzoek deel uit van Groupe Géotec, wat een win-win betekent. De Franse groep kan immers profiteren van de jarenlang vergaarde kennis, het geofysisch onderzoek en de geotechnische proeven door Verbeke Grondonderzoek, terwijl laatstgenoemde zelf de actieradius ziet toenemen in Noord-Frankrijk en Normandië.

 

Datzelfde jaar werd Verbeke Engineering opnieuw opgenomen in de Group Verbeke nv, om de interne structuur opnieuw te vereenvoudigen.

2023

50 jaar Group Verbeke!