Woensdag 11 okt. 2023

[GROUPE GÉOTEC] Groupe Géotec in het middelpunt van een groene transitie!

Als onderdeel van een project om een voormalig militair kamp van de NAVO te herstellen, vraagt het Office National des Forêts (ONF) subsidies aan voor het Groene Fonds in het kader van de maatregel "Hergebruik van terreinen".
Het Groene Fonds vormt een aanvulling op en een voortzetting van het fonds voor braakliggende terreinen dat in het kader van France Relance wordt ingezet om gemeenschappen te ondersteunen die betrokken zijn (of willen zijn) bij het recyclen van braakliggende gronden.


Een roemrijk verleden, een nieuwe bestemming...

Volgens diverse getuigenissen en inspecties op locatie is in de loop van de geschiedenis op verschillende plaatsen in het kamp allerlei militair materieel begraven of achtergelaten. Tijdens verschillende bosbouwwerkzaamheden zijn opstijgende olie, verf en diverse apparatuur waargenomen en gevonden.


Teams van de afdeling Milieu van Groupe Géotec kregen daarom de opdracht om de omvang te bepalen en een financiële schatting te maken voor de onderzoeken die nodig waren om de staat van vervuiling op de locatie te beoordelen.
Dit grootschalige project vindt plaats op een terrein dat al 55 jaar door een bos wordt geclaimd en de geheimen van het verleden herbergt...

 

[]